Λογιστικό γραφείο Σ.Καμάτσου
Greek version English Version

Τελευταίοι νόμοι
04/04/2018
Νόμος 4532/2018 Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις
04/04/2018
Νόμος 4531/2018 Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας...
29/03/2018
Νόμος 4530/2018 Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Επίκαιρα θέματα


Newsletter
 
Συμπληρώστε το e-mail σας: