Λογιστικό γραφείο Σ.Καμάτσου
Greek version English Version

Τελευταίοι νόμοι
01/07/2018
Νόμος 4551/2018 Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις.
28/06/2018
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 29ης Ιουνίου 2018 Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
27/06/2018
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 59 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης
Επίκαιρα θέματα