Λογιστικό γραφείο Σ.Καμάτσου
Greek version English Version

Τελευταίοι νόμοι
19/06/2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 57 Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
14/06/2017
Νόμος 4475/2017 Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες διατάξεις
06/06/2017
Νόμος 4474/2017 Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις
Επίκαιρα θέματα


Newsletter
 
Συμπληρώστε το e-mail σας: