Λογιστικό γραφείο Σ.Καμάτσου
Greek version English Version
20/09/2018
Αλλαγή φορολογικής κατοικίας 2018.ΠΟΛ. 1201/2017 6-12-2017

Αλλαγή φορολογικής κατοικίας 2018. ΠΟΛ. 1201/2017 6-12-2017 Αλλαγή φορολογικής κατοικίας 2018 κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013. Τον Δεκέμβριο του 2017 δημοσιεύθηκε νέα εγκύκλιος ΠΟΛ.1201/2017 σχετικά με τη διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας. ...
20/09/2018
Αλλαγή Φορολογικής Κατοικίας 2017-2018

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό οφείλει να υποβάλει, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί ...
21/09/2015
ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ε9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2013 ...
21/11/2013
ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ

Ποιες επιχειρήσεις θα ελέγξουν οι 4.000 φορο-ελεγκτές Εντολή να ελέγξουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, για το αν κόβουν αποδείξεις και αν πληρώνουν τους φόρους τους, δίνει ο Χάρης Θεοχάρης ...
21/11/2013
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΑΠ 2011-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Ε9.

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή εκκαθάρισης του ΦΑΠ 2011 Τις διαδικασίες για την εκκαθάριση του ΦΑΠ του 2011, τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής και την εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων περιγράφει εγκύκλιος του υφ. Οικονομικών ...
21/11/2013
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ TAXIS ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2014 ...
21/11/2013
ΦΟΡΟΙ 2014 ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ( ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ)

Φορολογία εισοδήματος εταιρειών από το οικονομικό έτος 2014 (Προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ΟΕ, ΕΕ). ...
03/03/2013
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013.

Φορολογική δήλωση: επιπλέον επιβάρυνση, τόκοι καταθέσεων Ποια η επιπλέον επιβάρυνση στις φορολογικές δηλώσεις 2013; Τι αποφασίστηκε για τους τόκους των καταθέσεων στη φορολογική δήλωση; Δεν έφτανε η αύξηση κατά 50% (από ...
22/02/2013
ΑΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2013

ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΕ,ΕΠΕ ,ΙΚΕ. ...
22/02/2013
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 2013

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013. ...
1 / 2


Επίκαιρα θέματα