Λογιστικό γραφείο Σ.Καμάτσου
Greek version English Version
27/11/2011 - ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΧΩΡΟ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΩΝ.

3. Παραθέτουμε παρακάτω, σε πιο αναλυτική παρουσίαση, τα ποσά που αναφέρονται για την αντικειμενική δαπάνη που θα υπολογίζεται με βάση σκάφος αναψυχής:

Α΄ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΚΑΙ ΜΗ

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ).

Μέχρι 5 μέτρα 4.000/μέτρο
Πάνω από πέντε (5) μέτρα 2.000/ανά επιπλέον μέτρο

Β΄ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ Ή ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ Ή ΜΙΚΤΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΧΩΡΟ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ).

Έως 7 μέτρα 12.000/μέτρο
Πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα 3.000/μέτρο
Πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα 7.500/μέτρο
Πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα 15.000/μέτρο
Πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα 22.500/μέτρο
Πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα 30.000/μέτρο
Πάνω από 22 μέτρα 50.000/μέτρο

 

Σε ότι αφορά το τεκμήριο διαβίωσης για τις πισίνες προβλέπονται τα ακόλουθα: Θα είναι εκατόν εξήντα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι τα εξήντα τετραγωνικά μέτρα και τριακόσια είκοσι ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για επιφάνεια άνω των εξήντα τετραγωνικών μέτρων».


 

Επίκαιρα θέματα