Λογιστικό γραφείο Σ.Καμάτσου
Greek version English Version

 

  Επίβλεψη λογιστηρίων-Οργάνωση λογιστηρίων .

  Συμβουλευτικές υπηρεσίες

  Δηλώσεις ΦΠΑ -ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ

  Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 

  Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων

  Τήρηση βιβλίων Α΄ Β΄ Γ΄  κατηγορίας

  Ενάρξεις λύσεις μεταβολές

  Διεκπαιρεώση υπηρεσιών σε Εφορία-ΤΕΒΕ-Επιμελητήρια κλπ

 

  Φορολογικές δηλώσεις και άμεση εκτύπωση εκαθαριστικού

  Φ.Π.Α  (Δήλωση-Κατάθεση μέσω internet και πληρωμή)

  Δημοσιεύσεις Α.Ε. Ε.Π.Ε.

  Ηλεκτρονική αποστολή Ε1,Ε2,Ε3,Ε5,ΚΑΙ Ε9

 

Οργάνωση μισθοδοσίας ,αποστολή ΑΠΔ ηλεκτρονικά και πληρωμή  μισθοδοσίας μεσω ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 

 

 
Επίκαιρα θέματα